De opleiding tot hoefspecialist betreft een persoonlijke opleiding welke ongeveer 15 maanden in beslag neemt. Na een intake gesprek wordt een persoonlijk traject samengesteld.
Omdat het goed is om ook met collega’s te brainstormen proberen we we met enkele studenten tegelijk te starten zodat een aantal lessen “klassikaal” gegeven kunnen worden.
De kosten van de opleiding zijn €4000,- excl. BTW en kan eventueel gespreid betaald worden.

Het standaard programma zal ongeveer 15 maanden in beslag nemen en bestaan uit:

  • theoretische thuisstudie (beheersing van Engels is een must, Duits wordt aanbevolen)
  • theorie les en toetsdagen praktijk lesdagen, bekappen etc
  • Stages
  • Opbouwen casestudies, incl. begeleiding op locatie
  • 5 expert dagen
  • scriptie
  • examen

 

Opeidingstraject

Intake
In de intake zal worden gekeken of de opleiding iets voor u is.  We bespreken uw motivatie, uw achtergrond kennis en ervaring en het persoonlijke opleidingstraject.

Anatomie
Na de intake krijgt u te horen wat u aan anatomische basis kennis moet leren, en waar u deze info het beste kunt vinden. Wanneer u er klaar voor bent kunt u het examen voor de basis kennis anatomie doen. Dit examen is online of schriftelijk (voor aanvang van een van de klassikale modules)

Theorie en bekappen
In dit gedeelte ligt de focus op het bekappen van paarden.

Hoefziektes
Tijdens dit deel zullen we nader ingaan op hoefziektes. Hierbij komt herkennen, behandelen en preventie natuurlijk aan bod.

Dissectie
De module dissectie zal begonnen worden met het een en ander aan theorie waarna we aan de onderbenen van paarden beginnen.

Hoefschoenen
Tijdens deze module leert u de in en outs over hoefschoenen, en leert u tevens hoe u hoefschoenen kunt aanmeten, repareren of zelfs aanpassen.

Hoefbescherming
Tijdens deze 2 daagse module gaan we aan de gang met diverse hoefbeschermings producten. Van kunststof plakbeslag tot hoefreparaties.

Persoonlijke stage
Tijdens deze module loopt u in totaal 3 dagen mee met hoefspecialist Klaas Feuth, deze dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

tussen toets
Deze toets is belangrijk om te beoordelen of u hierna verder kunt met het vervolg traject. In het vervolg zult u ook zelfstandig paarden gaan bekappen.
We toetsen de theorie en praktijk waarbij u een paard aangewezen krijgt waar u zelfstandig uw hoefconsult bij zult uitvoeren.

stage hoefsmid
Minimaal 1 dag stage bij een hoefsmid.

Stage bij hoefspecialist/bekapper
U loopt 2 stages van drie dagen bij minimaal twee verschillende hoefspecialisten of bekappers. Het totaal aantal uur stage is 100 uur.

Casestudies
U bouwt tijdens deze stap uw eigen klantenkring op. Waarmee u een 10tal casestudies maakt bij minimaal 5 verschillende eigenaren.
Inbegrepen is 1 dag waarin we een aantal van de casestudies in real live bekijken. Op de dag hebben we tijd om verschillende casestudie paarden te bezoeken en te bespreken.
Desgewenst kan deze stap een paar keer herhaald worden. (extra dagen worden apart in rekening gebracht)

Jaarwerkstuk
U bent gedurende 1 jaar bezig met een verdieping in een hoefgezondheids gerelateerd onderwerp. Dit kan praktisch of theoretisch zijn.

Persoonlijke stage
Tijdens deze stageloopt u in totaal 3 dagen mee met hoefspecialist Klaas Feuth, deze dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Expertdagen
U gaat minimaal 1 werkdag per expert met vijf verschillende experts in de aanverwante beroepen mee.
(denk daarbij aan training, voeding, dierenarts, osteopathie etc)

Aanverwante scholing
Voor uw examen dient u een aantal bijscholingsdagen met betrekking tot aanverwante onderwerpen te hebben gevolgd.
Minimale bijscholing onderwerpen:

  • voeding (bv Ron Hofman)
  • Training (bv Mireille den Hoed)
  • Gedrag

Eind examen